Wat gebeurt er in het sarphatipark?Wat gaat er gebeuren?

Paden

De paden in het zuidelijk deel zijn vernieuwd en aangepast aan het oorspronkelijke ontwerp, een Engels landschapspark.

Waterafvoer

We hebben een drainagesysteem aangelegd langs de paden, zodat regenwater kan wegstromen naar de vijver. Bij extreme droogte zorgt hetzelfde drainagesysteem ervoor dat het grondwaterpeil op een minimaal niveau blijft. Bomen en andere beplanting hebben op deze manier altijd toegang tot water.

Natuurvriendelijke oevers

Op de oevers rondom de vijver hebben we nieuwe beplanting aangelegd. Hierdoor is een beschutte leefomgeving ontstaan voor onder andere insecten, kikkers, eenden en vissen.

Helofytenfilter in de vijvers

De vijvers vormen de spil waar omheen het Sarphatipark in 1884 is ontworpen. Het water komt uit de Singelgracht. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het helofytenfilter van moerasplanten opgeknapt, een zuiveringsmoeras waar het vijverwater doorheen gevoerd wordt.

Basketbal, panna

Er is een nieuw basketbalveld en een nieuw pannaveld aangelegd.

Fitness

Op het fitnessveld is een extra pingpongtafel geplaatst. Enkele oude toestellen zijn opgeknapt en opnieuw in gebruik. Ook zijn er nieuwe fitnesstoestellen bij gekomen, zoals een bodyshaper, een jumping box, een fitt frame, een brug en een dubbele monkeybar. Gebruik is gratis voor iedereen.

Banken

We plaatsen opgeknapte banken uit het Vondelpark. Dit gebeurt in fases en begin 2020 plaatsen we de laatste banken.

Bomen

En er zijn nieuwe bomen geplant, waaronder 20 langs de Ceintuurbaan. Deze vervangen de dode en zieke bomen die we hebben weggehaald.

Gras en beplanting

In het zuidelijke deel van het park komt nieuwe beplanting gekomen. Vrijwilligers vanuit het Groen Gemaal hebben hieraan meegeholpen. Ook hebben we de grasmat vernieuwd.

Hondenveld

Het uitlaatveld voor honden in het zuidelijk deel van het park is vanaf maart 2020 weer te gebruiken. Dan halen we de hekken weg.

Natuurspeelbos

In samenspraak met kinderen en ouders uit de buurt komt er een natuurspeelbos voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Deze speelplaats komt op de plek van het oude basketbalveld.

De aanleg start in het voorjaar van 2020, zodat het speelbos klaar is voordat het nieuwe speelseizoen begint.

Bron: https://www.amsterdam.nl/projecten/sarphatipark/gaat-gebeuren/